ROT-avdraget minskar arbetskostnaden

När vi ger offerter till privatpersoner (ROT gäller ej för företag) specificerar vi alltid vad som är material- och arbetskostnad. Utöver det syns det tydligt hur stor summa som dras av i ROT-avdrag och vad slutpriset därmed blir. ROT-avdraget är 30 % av arbetskostnaden.

Kontrollera ditt ROT-avdrag

Under ett kalenderår kan ROT-avdrag ske för 50 000 kr per person. Denna summa är även inkluderat eventuella RUT-avdrag. Är du osäker på om du utnyttjat hela beloppet kan detta kontrolleras på Skatteverkets hemsida.

Logga in med Bank-ID eller Mobilt Bank ID på hemsidan och klicka på ROT- och RUT-avdrag. Där ska samtliga avdrag synas som hantverkare registrerat på dig under gällande kalenderår.

Ett avdrag per peson

Alla vuxna personer, som är ägare av bostaden, får göra ROT-avdrag. Detta förutsatt att de är skatteskyldiga och betalar skatt i Sverige. Har du utnyttjat hela ditt ROT-avdrag kan alltså din partner istället använda sin möjlighet till avdrag. Det viktiga är fakturan ställs på den person som ska använda ROT-avdraget.

Vid större fakturor finns även möjlighet att ställa den på två personer för att ta del av möjligheten till ROT-avdrag från bägge.

Har du frågor? Kontakta oss eller läs mer på Skatteverkets hemsida.