Utnyttja ditt ROT-avdrag

När du anlitar oss för el-arbeten så kan du använda ROT-avdraget för att dra av upp till 30 % av arbetskostnaden, vilken är en stor del av den totala summan. ROT-avdraget fungerar så att du tar med utgifterna för el-arbetet i din deklaration och när du får din skatteåterbäring så får du även ROT-avdrags-pengarna från el-arbetet. Så du betalar alltså först fullpris till oss och sedan får du tillbaka ca 30 % av kostnaden med din skatteåterbäring