Vanliga orsaker till akuta elfel

Vanliga orsaker till akuta elfel

Vissa orsaker till akuta elfel är särskilt vanliga och orsakas ofta av att okunniga personer eller yrkesmän hanterat elen på fel sätt. Att fixa ett elfel på egen hand kan verka smart men konsekvenserna kan bli dyra och svårhanterade. Att ringa in en elektriker på jour är även betydligt mycket dyrare än att ta hem en elektriker under kontorstid. Därmed är det smart att förebygga att akuta elektriska fel uppstår genom att undvika följande:

elfej och eljour med elektriker stockholm

 

  • Jordade kontakter som är placerade i ojordade uttag. Det kan leda till att säkringen inte fungerar som den ska och att lampan leder ström. Nu för tiden är ojordade uttag inte lika vanliga längre men i gamla hus förekommer det fortfarande.
  • Ojordade kontakter i badrum. Det kan generera komponenter som blir strömförande, vilket i värsta fall kan ge svåra skador.
  • Kablar av fel dimensioner som är kopplade till spisen. Spisen kanske inte tål den höga belastningen, vilket kan leda till att ledningen börjar brinna. Det i sin tur kan leda till både brand och personskada.
  • Spotlights som är infällda och inte är installerade korrekt. Spotlights som inte är placerade i ventilerat utrymme är en direkt brandfara. Värmen har ingenstans att ta vägen, vilket innebär en hög risk för att det börjar brinna. Låt en behörig fackman installera dina spotlights för att undvika detta.

Kontakta eljour vid akuta elfel

Att förebygga att akuta elektriska fel uppstår är självklart att föredra, både för din egen säkerhets skull och för din bostad. Att huset börjar brinna på grund av ett elektriskt fel är aldrig roligt. Om du behöver akut hjälp av en elektriker finns det företag som arbetar på jour och hjälper kunder som behöver akut hjälp. Tveka inte att kontakta en jourelektriker om behovet uppstår – det kan vara avgörande på liv eller död.

Att hamna i situationen att akut behöva hjälp av elektriker är inte roligt. Elfel kan vara väldigt farligt och läget kan snabbt behöva hanteras vid svåra och farliga situationer. Vid akuta elproblem behöver du kontakta en eljour som kan komma hem till dig omgående. Om du behöver akut hjälp av en elektriker är det viktigt att ta några djupa andetag och tänka smart. Du behöver agera snabbt men det är viktigt att du inte stressar upp dig i onödan. Det kan även vara smart att snabbt bedöma situationen för att bedöma om läget faktiskt är akut.

Nonchalera aldrig elfel

Om du upptäckt ett elfel ska du absolut inte ignorera problemet, oavsett om det är akut eller inte. Elektriska problem kan snabbt bli farliga och leda till brand. Elfelet måste avhjälpas av en yrkeskunnig elektriker som arbetar på jour – förutsatt att felet behöver åtgärdas akut. Några vanliga problem som behöver åtgärdas akut är följande:

  • Jordfelsbrytaren löser ut gång på gång.
  • Koppling eller uttag luktar bränt.
  • Spisen slutar plötsligt att fungera.
  • Huset blir strömlöst.
  • En och samma säkring fortsätter att gå, om och om igen.
  • Det kommer gnistor från ett vägguttag.

Om du stöter på något av dessa fel kan du behöva kontakta en eljour som omedelbart kan komma hem till dig och åtgärda problemet. Om du är osäker kan du ringa och rådfråga en elektriker hur du ska gå tillväga.